Elena Roose - Akademia Magii Rubeusa Hagrida
Podaj nick i hasło aby wejść do szkoły:   

Zapisy na XV rok akademicki są otwarte!
Zapisz się teraz na ucznia »

 

0 pkt0 pkt0 pkt0 pkt
Pragniemy Cię gorąco powitać w wirtualnej Akademii Magii. Jeśli chcesz przeżyć przygodę rodem z Harry'ego Pottera, a Twój list z Hogwartu nie dotarł - dołącz do nas!

Elena Roose

PROGRAM NAUCZANIA

Klasa 1:
1. Wstęp do transmutacji.
2. ​Podziały transmutacji.
3. Prawa transmutacji.
4. Czas i opór transmutacji.
5. Politransmutacja.
6. Transmutacja w cyklu żywiołów.
7. Transmutacja składnikowa.​
8. Sprawdzian.


Rozszerzenie:
1. Psychomutacje poznawcze w obrębie pamięci.
2. Psychomutacje afektu.
3. Wymnażanie genetyczne.
4. Transmutacja międzyrzeczowa.
5. Sprawdzian praktyczny. Transmutacja organiczna: grzyby.
6. Transmutacja organiczna: rośliny.
7. Transmutacja organiczna: zwierzęta.
8. Powtórzenie materiału.

REGULAMIN

Zasady ogólne:
1. Uczniowie powinni brać aktywny udział w lekcjach.
2. Uczniowie mają zakaz nadmiernego rozmawiania na lekcjach na tematy inne niż na zajęciach.
3. Aby udzielić odpowiedzi uczeń powinien zgłosić się za pomocą emotikonu lub klimatycznie.
4. Uczniowie mogą używać emotikonów, ale z umiarem.
5. Uczniowie nieobecni na zajęciach powinni się usprawiedliwić.
6. Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć aktywnie w lekcji z uzasadnionych przyczyn powinni to zgłosić. W innym przypadku uczniowie złapani na „wiszeniu nickiem” zostaną ukarani.
7. W czasie pisania prac uczniowie mają zakaz korzystania z privów. Otwarte privy będą karane.
8. Dane do kontaktu: gg (56957872), mail (elena.roose@gmail.com).


System oceniania i punktowania:
1. Skala oceniania:
 Wybitny (W) – 95%-100%
 Powyżej Oczekiwań (P) – 83%-94%
 Zadowalający (Z) – 74%-82%
 Nędzny (N) – 50%-73%
 Okropny (O) – 36%-49%
 Troll (T) – 0%-35%
2. W przypadku spóźnienia się przez ucznia na lekcje dostaje on mniej punktów z obecności w zależności od długości spóźnienia:
 do 15 min spóźnienia – 3pkt
 powyżej 15 min spóźnienia – 2pkt
3. Aby być klasyfikowanym z przedmiotu należy być obecnym na min. 3 lekcjach i mieć min. 3 oceny.
4. Formy sprawdzania wiedzy w klasie 1:
 sprawdzian – obejmuje cały zakres materiału (jeden sprawdzian w ciągu roku, waga: 5)
 kartkówka – obejmuje zakres materiału z dwóch lub trzech ostatnich lekcji (min. jedna kartkówka w ciągu roku, waga: 4)
 praca domowa – obowiązkowe zadanie do wykonania w wyznaczonym terminie (min. dwie prace domowe w ciągu roku, waga: 3)
 praca dodatkowa – nieobowiązkowe zadanie do wykonania w wyznaczonym terminie (waga: 2)
 praca na lekcji – ocena aktywności ucznia na lekcji (waga: 1)
 odpowiedź ustna – obejmuje zakres materiału z dwóch lub trzech ostatnich lekcji, może poprawić ocenę końcową
5. Ocena końcowa zależy od średniej ważonej wszystkich ocen, ogólnej aktywności ucznia oraz jego zachowania na lekcji.
6. Uczniowie, których nie było na zajęciach w dniu zaliczenia mają tydzień od dnia zajęć na ich nadrobienie. Po tygodniu brak oceny będzie zastępowany Trollem.
7. Uczniowie mogą jednorazowo poprawić oceny T, O i N. Oceny Z i P nie podlegają poprawie.
Czas na poprawienie otrzymanych ocen to dwa tygodnie.

Execution time: 0.060196876525879
All DB queries: n/d