System oceniania - Akademia Magii Rubeusa Hagrida
Podaj nick i hasło aby wejść do szkoły:   

Zapisy na XII rok akademicki otwarte!
Najlepszy uczeń roku wygrywa książkę!

Harmonogram Festiwalu Hagrida 4-9.12 [czytaj]

Konkurs anagramy [świstoklik]

Spotkanie Hufflepuffu 9.12 o godz. 18:30 [wejdź]

Spotkanie Gryffindoru 09.12 o godz. 19:30 [wejdź]

1040 pkt1265 pkt671 pkt813 pkt
Pragniemy Cię gorąco powitać w wirtualnej Akademii Magii. Jeśli chcesz przeżyć przygodę rodem z Harry'ego Pottera, a Twój list z Hogwartu nie dotarł - dołącz do nas!

System oceniania

1. Skala oceniania

 • 95% - 100% - Wybitny (W)
 • 83% - 94% - Powyżej oczekiwań (P)
 • 74% - 82% - Zadowalający (Z)
 • 50% - 73% - Nędzny (N)
 • 36% - 49% - Okropny (O)
 • 0% - 35% - Troll (T)

2. Zasady oceniania

 • Sprawdzian
  • nauczyciel może zrobić max. 2 sprawdziany w ciągu roku
  • sprawdzian może ale nie musi być poprzedzony lekcją powtórzeniową
  • sprawdzian musi być zapowiedziany min. tydzień wcześniej
 • Kartkówka
  • kartkówkę obejmuję ostatnie 2-3 przerobione wcześniej tematy
  • kartkówka nie musi być zapowiedziana
  • kartkówka może pełnić rolę kary, gdy nauczyciel nie może zapanować nad klasą.
 • Odpowiedź ustna
  • nauczyciel ma prawo wziąć ucznia do odpowiedzi i spytać go z 2-3 poprzednich tematów
 • Praca domowa (obowiązkowa)
  • zadania domowe mogą być zadawane co lekcję.
 • Praca dodatkowa
  • Max. 2 prace dodatkowe w ciągu roku
  • za zadanie dodatkowe nie dostaje się oceny Troll (T)
  • praca dodatkowa może, ale nie musi wykraczać poza program nauczania
 • Praca na lekcji
  • nauczyciel może zadać jakąś prace na lekcji, a następnie ją ocenić
  • nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji
 • Obecność na lekcji
  • od +2 do +3 pkt , w zależności od nauczyciela i czy uczeń był punktualny
   na lekcji dodatkowej obecność +5 pkt

3. Nieprzygotowania (NP, nep)

 • Nieprzygotowanie należy zgłosić na samym początku lekcji. NP zgłoszone po zapowiedzi kartkówki bądź odpowiedzi ustnej nauczyciel nie musi brać pod uwagę.
 • Dozwolone jest zgłoszenie max. 2 nieprzygotowań w ciągu roku.
 • NP nie zwalnia z: zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, egzaminów
 • NP zwalnia z: niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych.