Statut Akademii - Akademia Magii Rubeusa Hagrida
Podaj nick i hasło aby wejść do szkoły:   

Zapisy na XV rok akademicki są otwarte!
Zapisz się teraz na ucznia »

 

0 pkt0 pkt0 pkt0 pkt
Pragniemy Cię gorąco powitać w wirtualnej Akademii Magii. Jeśli chcesz przeżyć przygodę rodem z Harry'ego Pottera, a Twój list z Hogwartu nie dotarł - dołącz do nas!

Statut Akademii

 1. Postanowienia ogólne
  1. Nazwa placówki to "Akademia Magii Rubeusa Hagrida" w skrócie "AMRH".
  2. Adres szkoły to "http://hagrid.pl".
  3. Korzystanie ze strony oraz przynależność do szkoły jest bezpłatna.
  4. Wszelkie dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie przyjmując do wiadomości, że Akademia nie wykorzystuje ich w celach marketingowych oraz nie przekazuje ich osobom trzecim.
 2. Hierarchia funkcji
  1. Zarząd (decyzje krytyczne, nadzór nad Dyrekcją + obowiązki z Podziału Obowiązków).
  2. Dyrekcja (decyzje codzienne, nadzór nad Rektorem + obowiązki z Podziału Obowiązków).
  3. Rektor (nadzór nad Dziekanem, animator życia codziennego + obowiązki z Podziału Obowiązków)
  4. Dziekan (konflikty i spory, nadzór nad Opiekunami Domów + obowiązki z Podziału Obowiązków).
  5. Opiekun Domu (obowiązki z Podziału Obowiązków).
 3. Rada Akademii
  1. Rada Akademii nie podejmuje decyzji - jedynie dyskutuje nad możliwością wprowadzenia zmian oraz wymienia opinie.
  2. Decyzje podejmuje Dyrekcja Akademii (krytyczne rozwiązania wspólnie z Zarządem).
  3. Dyrekcja nie musi poddawać swoich własnych inicjatyw i zmian pod dyskusję Rady. To jej dobra wola.
  4. W skład Rady wchodzą: cały Zarząd, cała Dyrekcja, Rektor, Dziekan i inne osoby za zgodą Zarządu.
 4. Obowiązki Ucznia
  1. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach.
  2. Pamiętać o swoich obowiązkach.
  3. Sprostać wymaganiom klasyfikacyjnym.
  4. Postępować uczciwie i przyzwoicie, w zgodzie ze społecznymi normami.
  5. Podporządkować się woli nauczyciela podczas przebywania na terenie szkoły.
  6. Usprawiedliwiać swoje nieobecności.
  7. Być kulturalnym; przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Czatu.
  8. Przestrzegać niniejszego statutu oraz regulaminów podrzędnych.
 5. Prawa Ucznia
  1. Domagać się sprawiedliwego oceniania i traktowania przez nauczycieli, prefektów oraz pracowników szkoły.
  2. Brać udział w konkursach wewnątrzszkolnych, oraz międzyszkolnych - reprezentując szkołę na zewnątrz.
  3. Ubiegać się o indywidualne zajęcia w przypadku problemów z planem zajęć, bądź dużymi zaległościami.
  4. Wnioskować o utworzenie nowego przedmiotu/koła w przypadku min. 5 zainteresowanych uczniów.
  5. Wnioskować o usunięcie profesora ze stanowiska w przypadku uzbierania podpisów min. 6 uczniów oraz 4 nauczycieli.
  6. Wypisać się ze szkoły po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji.
  7. Zdobywać punkty do Rankingu Indywidualnego oraz Rankingu Domów dla swojego domu.
  8. Kandydować na stanowisko prefekta swojego domu.
 6. Obowiązki Profesora
  1. Brać udział we wszystkich obowiązkowych Radach Pedagogicznych.
  2. Prowadzić lekcje w wyznaczonych terminach wg Planu Nauczania, ustalonego z Dyrekcją na początku roku.
  3. Uprzedzać o swoich nieobecnościach zarówno na lekcjach jak i na Radach Pedagogicznych maksymalnie jeden dzień przed planowaną nieobecnością.
  4. Brać udział w szkolnych wydarzeniach, olimpiadach i konkursach oraz organizować je przynajmniej raz w roku szkolnym.
  5. Uzupełniać dzienniki szkolne w ciągu maksymalnie dwóch dni od daty lekcji.
  6. Wystawiać sprawiedliwe oceny cząstkowe uczniom w skali od Troll (1) do Wybitny (6) na podstawie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
  7. Wystawiać sprawiedliwe oceny semestralne oraz końcowe w oparciu o Przedmiotowy System Oceniania oraz indywidualną ocenę ucznia.
  8. W ocenianiu stosować średnią ważoną.
  9. Respektować zalecenia Dyrekcji oraz Wielkiego Inkwizytora.
  10. Przeprowadzać zastępstwa uzgodnione przez Dyrekcję lub/i Wielkiego Inkwizytora.
  11. Sprawiedliwie oraz rozsądnie korzystać ze swoich przywilejów.
  12. Wchodzić na lekcje na nicku z przedroskiem "prof_".
  13. Przestrzegać niniejszego statutu oraz regulaminów podrzędnych.
  14. Dodawać w odpowiednim miejscu dzienniki z każdej przeprowadzonej lekcji i zastępstwa.
 7. Prawa Profesora
  1. Opuścić swoją lekcję raz w ciągu roku, bez powiadomienia Dyrekcji.
  2. Prowadzić własny dziennik - poza tym na stronie - i podręcznik.
  3. Profesor za sprawowanie funkcji dostaje cotygodniową wypłatę w wysokości 300 galeonów. 
  4. Ubiegać się o stanowisko opiekuna domu.
  5. Wnioskować o zmianę terminu zajęć.
  6. Dawać szlabany oraz kary uczniom po uzgodnieniu z Dyrekcją.
  7. Dawać nagrody oraz bonusowe punkty uczniom.
  8. Wypisać się ze szkoły po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji.
 8. Obowiązki Opiekuna
  1. Przynajmniej dwa razu w roku zorganizować zebranie domu.
  2. Pomagać swoim uczniom, rozwiązywać ich problemy, godnie reprezentować szkołę i dom.
  3. Po upływie dwóch tygodni od momentu mianowania go oficjalnie na stanowisko opiekuna, podać Dyrekcji kandydata na  prefekta domu oraz prefekta naczelnego.
  4. Włączyć się w organizację Otrzęsin oraz ważnych uroczystości. 
  5. Zorganizować min. dwie zabawy w roku szkolnym z prefektami lub konkurs.
  6. Pilnować porządku w dormitorium.
 9. Prawa Opiekuna
  1. Oddać swoją funkcję, powiadamiając o tym Dyrekcję.
  2. Dostać cotygodniową wypłatę za sprawowanie funkcji w wysokości 50 galeonów. 
  3. Zachować swoją funkcję, jeżeli jego dom wygrał we wcześniejszym roku.
  4. Ukarać ucznia swojego domu, należycie to uzasadniająjąc oraz odjąć punkty w ramach kary.
 10. Obowiązki Prefekta 
  1. Pomagać uczniom swojego domu oraz godnie go reprezentować.
  2. Zrobić listę obecności na lekcji, jeśli nauczyciel o to poprosi, a inny uczeń się nie zgłosi.
  3. Wspólnie z innymi prefektami i opiekunami zorganizować przynajmniej raz w roku konkurs lub zabawę.
 11. Obowiązki Prefekta Naczelnego 
  1. Godnie reprezentować Akademię oraz dbać o jej dobre imię.
  2. Pomagać uczniom na każdym etapie szkolnym i aktywnie poprowadzić ich w życie Akademii.
  3. Organizować zabawy szkolne na stronie, w salach Akademii itp.
  4. Udzielać się na sekretariacie szkolnym. 
  5. Liczyć punkty z zabaw, po wcześniejszym nakazie Dyrekcji/Rektora/Dziekana.
  6. Pilnować porządku w Wielkiej Sali i wyrzucić z pokoju osobę, która złamała regulamin.
 12. Rozporządzenia wobec Prefektów
  1. Prefekt zwykły za sprawowanie funkcji dostaje cotygodniowe kieszonkowe w wysokości 30 galeonów. 
  2. Prefekt naczelny za sprawowanie funkcji dostaje cotygodniowe kieszonkowe w wysokości 50 galeonów.
  3. Prefekt naczelny dostaje w Wielkiej Sali operatora w postaci half-op. 
  4. Prefekci mogą ubiegać się o zmiane opiekuna po uzasadnionej argumentacji. (ostatecznie decyduje Dyrekcja)
  5. Prefekci naczelni mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz wątpliwości dotyczące Akademii do Dyrekcji.
 13. Zarząd Akademii zatwierdził obecny statut 28.02.2018 r. oraz zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
Execution time: 0.059041976928711
All DB queries: n/d