Dekrety Inkwizytora Szkoły - Akademia Magii Rubeusa Hagrida
Podaj nick i hasło aby wejść do szkoły:   

Zapisy na XV rok akademicki są otwarte!
Zapisz się teraz na ucznia »

 

0 pkt0 pkt0 pkt0 pkt
Pragniemy Cię gorąco powitać w wirtualnej Akademii Magii. Jeśli chcesz przeżyć przygodę rodem z Harry'ego Pottera, a Twój list z Hogwartu nie dotarł - dołącz do nas!

Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §19 "Prefekt naczelny - sekretariat"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Prefekt naczelny ma obowiązek pomagać nowym adeptom magii na czacie oraz na szkolnym sekretariacie


Dekret §18 "Prefekt naczelny"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Prefekt naczelny ma obowiązek liczyć punkty z zabaw, które dostarczy mu dyrekcja/rektor/dziekan. 
Za wywiązanie się z obowiązku dostaja +15 pkt, za niewywiązanie się -20 pkt. 


Dekret §17 "Ząstępstwa"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor, który przeprowadził zastępstwo oraz doda z niego dziennik zostanie nagrodzony +3 pkt do RN.


Dekret §16 "Operator w Hagridzie"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor, który posiada operatora w Wielkiej Sali - ponosi odpowiedzialność za pilnowanie na czacie, za niewywiązanie się z obowiązku -2 pkt do RN.


Dekret §15 "Opiekun & Prefekt"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Opiekunowie wraz z prefektami zwykłymi zobowiązani są do zorganizowania i przeprowadzenia min. 2 zabaw w roku akademickim, zostaną nagrodzeni +2 pkt do RN.  Za niewywiązanie się zostanie ukarany -2 pkt. (nie obejmuje Otrzęsin)


Dekret §14 "Opiekun zabawy"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy opiekun jest zobowiązany do włączenia się w organizację Otrzęsin i zostanie nagrodzony +2 pkt do RN.  Za niewywiązanie się zostanie ukarany -2 pkt do RN.


Dekret §13 "Opiekun"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Profesor, który obejmie stanowisko opiekuna domu zostanie nagrodzony +2 pkt do RN pod koniec roku.


Dekret §12 "Gazetka "Leprokonus""
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

 • Profesor, który obejmie stanowisko Redaktora Naczelnego gazetki “Leprokonus” zostanie nagrodzony +3 pkt do RN.
 • Profesor, który zajmuje się tylko redagowaniem gazetki zostanie nagrodzony +1 pkt do RN.

Dekret §11 "Olimpiady"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor który zorganizuje zabawę/olimpiadę Międzyszkolną w Wielkiej Sali otrzyma +6 pkt do RN - punkty jednorazowe.
* Olimpiada wyłącznie Szkolna +3 pkt do RN.


Dekret §10 "Zabawy Wielka Sala"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor zobowiązany jest do zorganizowania min. dwóch zabaw w Wielkiej Sali max. 5-15 pytań/zadań w roku akademickim, jednakże tylko raz w tygodniu.  

 • Za wywiązanie się profesor zostanie nagrodzony +5 pkt do RN.
 • Za niewywiązanie się profesor zostanie ukarany -8 pkt do RN.

Dekret §9 "Punkty konkursy/olimpiady itp"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor zobowiązany jest do dodania punktów z konkursów/olimpiad/itp do RU (do RD dodaje automatycznie)


Dekret §8 "Nieobecność"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

 • Profesor nieobecny na lekcji bez wcześniejszego informowania Dyrekcji zostanie ukarany -3 pkt do RN.
 • Profesor nieobecny musi odrobić lekcje w innym terminie ustalonym wraz z Dyrekcją.

Dekret §7 "Konkursy"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor zobowiązany jest do przeprowadzenia m.in jednego konkursu w roku akademickim.

 • Za wywiązanie się zostanie nagrodzony +3 pkt do RN.
 • Za niewywiązanie się zostanie ukarany -5 pkt do RN.

Dekret §6 "Plan Nauczania"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor zobowiązany jest do przesłania swojego planu nauczania na sowę dyrekcji.

 • Za wywiązanie się zostanie nagrodzony +1 pkt do RN.
 • Za niewywiązanie się zostanie ukarany -1 pkt do RN.

  *Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za brak profesjonalizmu profesorów. (kopiowanie czyichś planów)

Dekret §5 "Aktywność na Uroczystościach"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor, który włączy się w aktywność Akademii m.in rozpoczęcia, zakończenia, wszelkie uroczystości:

 • Profesor aktywny zostanie nagrodzony +2 pkt do RN.
 • Profesor wyłącznie obecny na uroczystości zostanie nagrodzony +1 pkt do RN.

Dekret §4 "Rada Pedagogiczna"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor ma obowiązek stawić się na każdej radzie pedagogicznej zapowiedzianej przez Dyrekcje. W razie nieobecności powinien się wcześniej usprawiedliwić.

 • Za wywiązanie  się profesor dostanie +1 pkt do RN.
 • Za niewywiązanie się profesor zostanie ukarany -1 pkt do RN.

Dekret §3 "Oceny proponowane & końcowe"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor zobowiązany jest na wystawienie ocen proponowanych/końcowych tylko i wyłącznie, gdy widnieją one w dzienniku oraz min. z trzech ocen cząstkowych. 

 • Za wywiązanie się z obowiązku zostanie nagrodzony +1 pkt do RN
 • Za niewywiązanie się profesor zostanie ukarany -5 pkt do RN oraz ocena końcowa zostanie wystawiona na korzyść ucznia.

Dekret §2 "Dziennik ocen & lekcyjny"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy profesor zobowiązany jest do uzupełnienia dziennika lekcyjnego oraz dziennika ocen.  Na dodanie dziennika nauczyciel ma dwa dni od przeprowadzonej lekcji.

 • Za wywiązanie się z profesor zostanie nagrodzony +2 pkt do RN.
 • Za niewywiązanie się profesor zostanie ukarany -3 pkt do RN.

Dekret §1 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Lynzee Lovato

Każdy nauczyciel będzie wizytowany min. raz w roku akademickim. Ocena zależna będzie od uzyskanych punktów:

 1. Punktualność - 1
 2. Przygotowanie nauczyciela do lekcji - 1
 3. Radzenie sobie z uczniami -1
 4. Ustawienie tematu zgodnie z planem nauczania - 1
 5. Przestrzeganie regulaminu - 1
 6. Sprawiedliwe ocenianie i punktowanie - 2
 7. Zainteresowanie uczniów lekcją - 3
 8. Sposób przekazywania wiedzy - 3
 9. Ocena ucznia na podstawie średniej - 3

  Razem: 16 pkt< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly

Execution time: 0.13750600814819
All DB queries: n/d