Podaj nick i hasło aby wejść do szkoły:   

Zapisy na XI rok akademicki zamknięte

Hagrid Challenge codziennie o godz. 21:00 w /join ih_komnata

Rozwiąż Puzzle [kliknij tutaj.]

21.11 o godz. 19:30 Zabawy Naczelnych w /join hagrid [kliknij tutaj.]

MOM Żmijoptak 17.10 o godz. 21:15 /join TajemniczeKrzaki [kliknij tutaj.]

Do 22.10 Konkurs ze Starożytnych Run  [kliknij tutaj.]

1.10-1.11.2017 r. Przygotowanie Receptury - Eliksiriada [kliknij tutaj.

3844 pkt13545 pkt7689 pkt9412 pkt
Pragniemy Cię gorąco powitać w wirtualnej Akademii Magii. Jeśli chcesz przeżyć przygodę rodem z Harry'ego Pottera, a Twój list z Hogwartu nie dotarł - dołącz do nas!

Statut Akademii

 1. Postanowienia ogólne
  1. Nazwa placówki to "Akademia Magii Rubeusa Hagrida" w skrócie "AMRH", "IH" lub "iHogwart".
  2. Adres szkoły to "http://ihogwart.pl".
  3. Korzystanie ze strony oraz przynależność do szkoły jest bezpłatna.
  4. Wszelkie dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie przyjmując do wiadomości, że Akademia nie wykorzystuje ich w celach marketingowych oraz nie przekazuje ich osobom trzecim.
 2. Hierarchia funkcji
  1. Zarząd (decyzje krytyczne, nadzór nad Dyrekcją + obowiązki z Podziału Obowiązków).
  2. Dyrekcja (decyzje codzienne, nadzór nad Rektorem + obowiązki z Podziału Obowiązków).
  3. Rektor (nadzór nad Dziekanem, animator życia codziennego + obowiązki z Podziału Obowiązków)
  4. Dziekan (konflikty i spory, nadzór nad Opiekunami Domów + obowiązki z Podziału Obowiązków).
  5. Opiekun Domu (obowiązki z Podziału Obowiązków).
 3. Rada Akademii
  1. Rada Akademii nie podejmuje decyzji - jedynie dyskutuje nad możliwością wprowadzenia zmian oraz wymienia opinie.
  2. Decyzje podejmuje Dyrekcja Akademii (krytyczne rozwiązania wspólnie z Zarządem).
  3. Dyrekcja nie musi poddawać swoich własnych inicjatyw i zmian pod dyskusję Rady. To jej dobra wola.
  4. W skład Rady wchodzą: cały Zarząd, cała Dyrekcja, Rektor, Dziekan/i, inne osoby za zgodą Zarządu.
 4. Obowiązki Ucznia
  1. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach.
  2. Pamiętać o swoich obowiązkach.
  3. Sprostać wymaganiom klasyfikacyjnym.
  4. Postępować uczciwie i przyzwoicie, w zgodzie z społecznymi normami.
  5. Podporządkować się woli nauczyciela podczas przebywania na terenie szkoły.
  6. Usprawiedliwiać swoje nieobecności.
  7. Być kulturalnym; przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Czatu.
  8. Przestrzegać niniejszego statutu oraz regulaminów podrzędnych.
 5. Prawa Ucznia
  1. Domagać się sprawiedliwego oceniania i traktowania przez nauczycieli, prefektów oraz pracowników szkoły.
  2. Brać udział w konkursach wewnątrzszkolnych, oraz międzyszkolnych - reprezentując szkołę na zewnątrz.
  3. Ubiegać się o indywidualne zajęcia w przypadku problemów z planem zajęć, bądź dużymi zaległościami.
  4. Wnioskować o utworzenie nowego przedmiotu/koła w przypadku min. 5 zainteresowanych uczniów.
  5. Wnioskować o usunięcie profesora ze stanowiska w przypadku uzbierania podpisów min. 6 uczniów oraz 4 nauczycieli.
  6. Wypisać się ze szkoły po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji.
  7. Zdobywać punkty do Rankingu Indywidualnego oraz Rankingu Domów dla swojego domu.
  8. Kandydować na stanowisko prefekta swojego domu.
 6. Obowiązki Profesora
  1. Brać udział we wszystkich obowiązkowych Radach Pedagogicznych.
  2. Prowadzić lekcje w wyznaczonych terminach wg Planu Nauczania, ustalonego z Dyrekcją na początku roku.
  3. Uprzedzać o swoich nieobecnościach zarówno na lekcjach jak i na Radach Pedagogicznych maksymalnie jeden dzień przed planowaną nieobecnością.
  4. Brać udział w szkolnych wydarzeniach, olimpiadach i konkursach oraz organizować je przynajmniej raz w roku szkolnym.
  5. Uzupełniać dzienniki w ciągu maksymalnie trzech dni od daty lekcji.
  6. Wystawiać sprawiedliwe oceny cząstkowe uczniom w skali od Troll (1) do Wybitny (6) na podstawie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
  7. Wystawiać sprawiedliwe oceny semestralne oraz końcowe w oparciu o Przedmiotowy System Oceniania oraz indywidualną ocenę ucznia.
  8. Na początku roku przeprowadzić lekcję organizacyjną, przedstawiając na niej Przedmiotowy System Oceniania.
  9. W ocenianiu stosować średnią ważoną.
  10. Respektować zalecenia Dyrekcji oraz Wielkiego Inkwizytora.
  11. Przeprowadzać zastępstwa uzgodnione przez Dyrekcję lub/i Wielkiego Inkwizytora.
  12. Sprawiedliwie oraz rozsądnie korzystać ze swoich przywilejów.
  13. Wchodzić na lekcje na nicku z przedroskiem "prof_".
  14. Przestrzegać niniejszego statutu oraz regulaminów podrzędnych.
 7. Prawa Profesora
  1. Opuścić swoją lekcję raz w ciągu roku, bez powiadomienia Dyrekcji.
  2. Prowadzić własny dziennik i podręcznik.
  3. Ubiegać się o stanowisko opiekuna domu.
  4. Wnioskować o zmianę terminu zajęć.
  5. Dawać szlabany oraz kary uczniom po uzgodnieniu z Dyrekcją.
  6. Dawać nagrody oraz bonusowe punkty uczniom.
  7. Wypisać się ze szkoły po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji.
 8. Obowiązki Opiekuna
  1. Przynajmniej dwa razu w roku zorganizować zebranie domu.
  2. Pomagać swoim uczniom, rozwiązywać ich problemy, godnie reprezentować szkołę i dom.
  3. W ciągu tygodnia od momentu mianowania go oficjalnie na stanowisko opiekuna, ogłosić prefekta domu.
  4. Przynajmniej raz w roku zorganizować z innymi opiekunami i prefektami konkurs lub zabawę.
 9. Prawa Opiekuna
  1. Oddać swoją funkcję, powiadamiając o tym Dyrekcję.
  2. Zachować swoją funkcję, jeżeli jego dom wygrał we wcześniejszym roku.
  3. Ukarać ucznia swojego domu, należycie to uzasadniająjąc oraz odjąć punkty w ramach kary.
 10. Obowiązki Prefekta
  1. Pomagać uczniom swojego domu oraz godnie go reprezentować.
  2. Zrobić listę obecności na lekcji, jeśli nauczyciel o to poprosi, a inny uczeń się nie zgłosi.
  3. Wspólnie z innymi prefektami i opiekunami zorganizować przynajmniej raz w roku konkurs lub zabawę.
 11. Zarząd Dyrekcja Akademii zatwierdziła obecny statut 14.06.2016r. oraz zastrzega sobie prawo do jego zmiany.